Vinayaka Chavithi Celebrations – Day 1 event hightlights