Photo Gallery

 

Brahmotsavam2016 Brahmotsavam2016

(05.27.2016, 426 Photos)

Diwali Diwali

(11.12.2015, 20 Photos)

aksharabhyasam aksharabhyasam

(10.24.2015, 54 Photos)

Navrathri, 2015 Navrathri, 2015

(10.24.2015, 34 Photos)

Brahmotsavam 2015 Brahmotsavam 2015

(05.13.2015, 192 Photos)

Sriramanavami, 2015 Sriramanavami, 2015

(03.29.2015, 22 Photos)

2015 Annual Celebrations 2015 Annual Celebrations

(03.23.2015, 82 Photos)

Ugadhi, 2015 Ugadhi, 2015

(03.20.2015, 15 Photos)

Sankranthi/Pongal Sankranthi/Pongal

(01.17.2015, 11 Photos)

Sudarshana Homam Sudarshana Homam

(12.14.2014, 12 Photos)

Volunteer event Volunteer event

(12.07.2014, 26 Photos)

Navrathri2014 Navrathri2014

(09.27.2014, 105 Photos)

Brahmotsavam Brahmotsavam

(05.21.2014, 272 Photos)

Sriramanavami, 2014 Sriramanavami, 2014

(04.13.2014, 46 Photos)

Godakalyanam, 2014 Godakalyanam, 2014

(01.23.2014, 21 Photos)

Vaikunta Ekadasi Vaikunta Ekadasi

(01.11.2014, 7 Photos)

Navrathri2013 Navrathri2013

(10.13.2013, 51 Photos)

Sankranthi Sankranthi

(01.16.2013, 18 Photos)

NewYear2013 NewYear2013

(01.01.2013, 6 Photos)

Asthottara Kalasa Snapana Asthottara Kalasa Snapana

(12.09.2012, 46 Photos)

Navarathri Navarathri

(10.20.2012, 124 Photos)

Krishnajayanthi Krishnajayanthi

(09.14.2012, 41 Photos)

godakalyanam godakalyanam

(07.26.2012, 6 Photos)

Tamilnewyear Tamilnewyear

(04.14.2012, 31 Photos)

Sriramanvavami Sriramanvavami

(04.01.2012, 15 Photos)

Ugadi 2012 Ugadi 2012

(03.24.2012, 18 Photos)

Abhang Sandhya Concert Abhang Sandhya Concert

(02.25.2012, 13 Photos)

January, 2012 January, 2012

(01.05.2012, 32 Photos)

December 2011 December 2011

(12.30.2011, 3 Photos)

Fundraiser2011 Fundraiser2011

(12.04.2011, 21 Photos)

September 25, 2011 September 25, 2011

(09.25.2011, 8 Photos)

April2011 April2011

(04.09.2011, 124 Photos)

MahalakshmiKalyanam MahalakshmiKalyanam

(03.19.2011, 32 Photos)

Sankranthi 2011 Sankranthi 2011

(01.15.2011, 83 Photos)

2011 2011

(01.05.2011, 5 Photos)

Temple Construction progress Temple Construction progress

(01.02.2011, 27 Photos)

Sriyagam Sriyagam

(12.12.2010, 14 Photos)

Abhishekam Abhishekam

(12.12.2010, 52 Photos)

Bhajansbychildren Bhajansbychildren

(12.11.2010, 38 Photos)

Bommala koluvu Bommala koluvu

(11.28.2010, 11 Photos)

Sri Ramanuja Jeeyar Swamyji visit Sri Ramanuja Jeeyar Swamyji visit

(11.28.2010, 30 Photos)

Bala Prathistapana Pooja Bala Prathistapana Pooja

(11.17.2010, 11 Photos)

Balalayam Inauguration Balalayam Inauguration

(11.17.2010, 7 Photos)